Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Dosbarth y Ddraig Goch

Caneuon Jambori 2022

Gwefannau er mwyn defnyddio yn y ty! Websites to use at home!

Amser ! Time !

Dyma pwerpwynt er mwyn helpu chi gyda dysgu`r amser yn y ty !

I have created  PowerPoint  to help you with telling the time at home!

 

TRIC A CHLIC

Dymar wefan er mwyn helpu  gyda`r cynllun Tric a Chlic

Here is the website to help with the Tric a Chlic programme

https://www.youtube.om/channel/UCBQzkEuTgYOCz5Dzo2OPDOA

Defnyddiwch y wefan yma sydd am ddim ar hyn o bryd!

TWINKL 

Mae nifer o waith Cymraeg ar y wefan yma dim ond angen arwyddo i`r wefan,

 

Use this website for free

TWINKL

A lot of Welsh resources on the website just need to sign up 

Syniadau i`w wneud yn y ty! Ideas to do at home!

Apiau i wneud yn y ty / Apps to do in the house

Top