Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Policies

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office. Paper copies are available from the school office.

Polisi amddiffyn plant/ Child Protection Policy

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Polisi Ymweliadau Addysgiadol / Educational Visits Policy

Polisi Diogelwch y We / Internet Safety Policy

Bwyd a ffitrwydd/ Food and fitness policy

Polisi ysmygu/Smoking policy

Presenoldeb / Attendance

Gwrth fwlian / Anti-bullying

Datblygiad cynaliadwy / Inclusion

Cyfle cyfartal / Equal opportunities

Cydraddoldeb hiliol / Racial equality

Top