Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol!

Come and meet the staff at our school!

Ms Petra L Davies - Pennaeth / Head teacher

Petra.Davies@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Mr Gareth Lucas - Dirprwy Bennaeth / Deputy Head

Gareth.Lucas@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Mr Hari Griffith - Athro blwyddyn 6 / Year 6 teacher

Hari.Griffith@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Mr Hugh Morgans - Athro blwyddyn 4/5

Hugh.Morgans@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Ms Siwan Richards - ALENco Athrawes blwyddyn 3/4 / Year 3/4 teacher

Siwan.Richards@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Miss Bethan Hughes -  Athrawes blwyddyn 2 / Year 2 teacher

Bethan.Hughes@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Mrs Kate Reynolds - Athrawes blwyddyn 1 / Year 1 teacher

Kate.Reynolds@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Miss Jodie Phillips - Athrawes Meithrin/Derbyn / Nursery/Reception teacher

Jodie.Phillips@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

 

Mrs Claire Parfitt - Meithrin / Nursery

Claire.Parfitt@yggllynyforwyn.rctcbc.cymru

Top