Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Welcome

Croeso i Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn!

Mae ysgol Llyn y Forwyn yn ysgol hapus a chroesawgar lle mae pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd eu llawn potensial. Rydyn ni yn darparu addysg Gymraeg ar gyfer plant 3 - 11 mlwydd oed. Mae yma groeso cynnes i bawb!

Welcome to Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn.

 

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

Top