Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

ADY / ALN

 

 

Newidiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol
Additional Learning Needs Changes

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol – Mae rhaglen genedlaethol o drawsnewid darpariaeth a chefnogaeth ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith, gyda’r bwriad y bydd y system newydd ar waith o Fedi 2021. Ceir gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig trwy ddilyn y linc yma.


Additional Learning Needs – A national program of transforming provision and support for pupils with Additional Learning Needs is well underway, with the new system being implemented from September 2021. Information on the changes can be found by following this link:

 

Frequently Asked Questions

https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-cyffredin-html

https://gov.wales/additional-learning-needs-transformation-programme-frequently-asked-questions

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

SUT BYDD Y DDEDDF YN EFFEITHIO AR BLANT, POBL IFANC A RHIENI/GOFALWYR?

 

Canllaw Cam wrth Gam / Step by Step Guide

Llais y Plentyn / Pupil’s Voice

Gwybodaeth ac Adnoddau / Useful Links & Information

Top