Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Addysg Adre' / Education at home

Unawd Bl 1 a 2 - Breuddwydio -geiriau

Unawd Bl 1 a 2-trac

Llefaru Bl 1 a 2

Esgidiau Newydd- Anni Llyn

Unawd Bl 3 a 4- Helfa'r Hydref- geiriau

Unawd 3 a 4 - Helfa'r Hydref -trac

Llefaru 3 a 4- Pu'n ddaeth Gynta' T. Llew Jones

Unawd 5 a 6- Dy enw di

Beca Marged Hogg - Dy enw di

Perfformiad hyfryd Beca Marged Hogg ar Noson Lawen o'r gân 'Dy enw di' o waith Ruth Lloyd Owen a Myrddin ap Dafydd. Beca Marged Hogg gives a delightful performance on Noson Lawen.

Unawd 5 a 6- Dy enw di- trac

Llefaru 5 a 6- Y Ras- Mari George

Grwp Llefaru Bl 6 ac Iau- Ystlym Myrddin ap Dafydd

Parti Unsain- Codi'r to

Alaw Werin- Robin Ddiog- geiriau

Alaw Werin- Robin Ddiog- trac

Geiriau'r Carolau

Ymhell yn ol ym Methlehem

Jambori yr Urdd 2023

Almaeneg

Mathletics - getting started

Safleoedd we defnyddiol / Handy websites for learning

Cyfarwyddiadau Hwb / Hwb Instructions

SpeechLink and LanguageLink

   

    Information on SpeechLink and LanguageLink

 

     https://speechandlanguage.info/parents

 

      Reception LanguageLink resource links

   

      https://sway.office.com/RgoBgzWm1RtCErf9?ref=Link

 

     Year 1 and 2 LanguageLink resource links

 

    https://sway.office.com/hMcBICaaCXtcJN8Y?ref=Link&loc=play

 

      Junior LanguageLink

 

     https://sway.office.com/mi2q3tP7xMSAOZS3?ref=Link&loc=play

    

      SpeechLink  -   Games and activities to help with developing speech

        

       https://sway.office.com/JsNH0Svaf9L0LWEH?ref=Link&loc=play

Can- Mae Gennym Hawliau

Top