Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Dosbarth Owain Glyndwr

Croeso i Ddosbarth Owain Glyndwr

 

 

Adeiladu Pont

Daeth beiriannwyr go iawn i'n cynorthwyo i adeiladu pont

Car Rasio

Cafom gyfle i siarad â pheiriannwyr o Adran Beirianneg Prifysgol Caerdydd am y car rasio roeddynt wedi'i ddylunio a'i rasio!

Asidau ac Alcalïau

Graddfa pH

Daeth Dr Thomas atom i ymchwilio i hylifau asidig ac alcalïaidd.  Fe ddysgom am y raddfa pH cyn arbrofi gyda'r papur dangosydd.

Gwefannau 

 

https://www.mathplayground.com/

http://www.sciencefun.org/kidszone/experiments/

http://www.s4c.cymru/cy/stwnsh/

http://geiriadur.uwtsd.ac.uk/

https://spellingbeecymru.co.uk/?lang=cy

https://www.topmarks.co.uk/english-games/7-11-years/spelling-and-grammar

 

 

Grid Lluosi 12x12

Siarter Iaith: Poster Camu Tua'r Copa
Top