Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Clybiau Allgyrsiol / After school clubs

Clybiau Y.G.G Llyn y Forwyn   3.30-4.30

 

Pryd?                             Beth?                                          Pwy?

 

Dydd Llun                        Rygbi                                        Miss L Williams/Miss G Williams

 

Dydd Mawrth                   Pel droed                                  Mr H Morgans

 

Dydd Mercher                  Cyfrifiadur                                 Miss S Richards/ Miss J Phillips

                                         Parkour                                    Aim Sports Academy

 

Dydd Iau                         Pel rwyd/ dawnsio disgo            Mrs B Brewer/Miss G Williams

                                       Adran (Cyfnod Sylfaen)              Mrs S Crowley

                       

Top