Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Dosbarth Caradog

Caneuon Jambori 2022

Croeso i Flwyddyn 3 Miss Richards 22/23

 

Mae 24 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth hapus, cyfeillgar a byrlymus sydd yn barod i weithio'n galed ac i ddatblygu ystod eang o sgiliau ar hyd y cwricwlwm. 

 

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref yn cael ei osod pob Dydd Gwener ac angen eu dychwelyd Dydd Mercher.

 

Ffeiliau Darllen

Mae darllen yn annatod i ddatblygiad eich plentyn ac mae'n bolisi ysgol i ddod a ffeiliau darllen pob dydd os gwelwch yn dda.

 

Ymarfer Corff/Iechyd a Lles

Mae gennym gwersi ymarfer corff pob prynhawn Dydd Llun a Dydd Gwener - bydd angen gwisg ymarfer corff plis.

 

Cadwch olwg allan ar y dudalen hon i ddilyn mwy o hanesion blwyddyn 3 - yn ogystal a dilyn ein cyfrif trydar.

 

Welcome to Miss Richards' class 22/23

 

There are 24 pupils in our class this year. We are a happy, friendly, energetic and hard-working class that develop a range of skills across the Curriculum. 

 

Gwaith Cartref

Homework is set every Friday and needs to be returned by Wednesday. 

 

Reading Files

It's vital that your child is reading everyday at home and all reading files returned to school daily.

 

Physical Education/Health and Wellbeing

We do PE every Monday and Friday - PE kit will be needed on these days.  White t shirt and black shorts if possible.

 

Please come back to our class page during the year to have a glimpse of life in year 3. Make sure you also follow our journey on our School Twitter Page too. 

 

My email address is RichardsS98@hwbcymru.net

 

Diolch yn Fawr.

Miss Richards

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🌟GOOGLE CLASSROOM DOS. CARADOG 🌟

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

🀩Remember to check out our Google Classroom page, which is full of Educational games, resources and really useful video links!! 🀩

πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«

Sêr y Dosbarth / Ymdrechwyr yr Wythnos

πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«

Wythnos 1. Lincoln 

Wythnos 2. Eryn

 

Da iawn Chi!

πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«

Gwledd Owain Glyndwr 2022 

πŸ“•πŸ“—πŸ“˜πŸ“™πŸ“’πŸ““πŸ“•πŸ“—πŸ“˜πŸ“™πŸ“’πŸ““πŸ“—πŸ“•πŸ“˜πŸ“™πŸ“’πŸ““

Dewch i Ddarllen! Dewch i Ddarllen! 
πŸ“•πŸ“—πŸ“˜πŸ“™πŸ“’πŸ““πŸ“”πŸ“•πŸ“—πŸ“˜πŸ“™πŸ“’πŸ““πŸ“”πŸ“•πŸ“—πŸ“˜πŸ“’

Dewch i Ddarllen

πŸ“–πŸ“–πŸ“–πŸ“–πŸ“–English ReadingπŸ“–πŸ“–πŸ“–πŸ“–πŸ“–πŸ“–πŸ“– 

Siarter Iaith smiley
Hoff band ni yw Swnami!! 
Top