Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Dosbarth Dewi Sant

Croeso!  

Bydd ymarfer corff bob Dydd Llun a Dydd Iau/ P.E every Monday and Thursday.

 

Bydd llyfrau darllen  a gwaith cartref yn cael ei darparu bob Dydd Gwener/Homework and reading books will be given every Friday to be returned by Wednesday.

 

If you need to contact me email hughesb389@hwbcymru.net

Gwefannau defnyddiol i chi.

Here are some useful websites for you to enjoy.

Geiriau sillafu/spelling words

Top